Конференції

ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДИФІКАТОРІВ З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ПЛЮЩЕННЯ

С.М.Волощенко,
  
В.В.Непомнящий,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1095

Анотація

Проведено випробування прокатних композиційних комплексних модифікаторів. За результатами порівняльного аналізу їх з традиційними модифікаторами (які найчастіше використовуються для виробництва відливків з високоміцного чавуну) виявлено покращення характеристик пластичності. Встановлено вплив різних за методом виробництва, але близьких за складом компонентів модифікаторів на структуру і механічні властивості високоміцного чавуну з кулястим графітом. Наведено результати польових випробувань литих лемешів з бейнітного високоміцного чавуну, виготовлених із використанням прокатних модифікаторів.


ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН, МОДИФІКАТОРИ, ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА