Плавильна технологія отримання, структура і деякі властивості сплаву Сu-30% (мас.) Сr для електричних контактів в дугогасильних камерах вакуумних вимикачів

В.П.Коржов
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/1105

Анотація

Зливки сплаву Cu-30% Cr масою 2,6-8,7 кг виплавляли дуговою плавкою з витрачувальним електродом. Електроди збирали зі спечених прутків складу 70% Cu-30% Cr та із зливків сплаву Cu-30% Cr індукційної плавки. Приведено дані щодо структури, густини, механічних і електричних властивостей сплаву за висотою зливків та концентрацією газових і інших домішок. Повний текст


ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕКТРОДИ, ЗЛИВКИ, ІНДУКЦІЙНА ПЛАВКА, СПЛАВ, СТРУКТУРА