ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ Co–Cr–Al–Y–Si

  
В.Г.Затовський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1162

Анотація

Розроблено більш ефективну порівняно з існуючими технологію отримання порошку Co–Cr–Al–Y–Si фракції 40–100 мкм. Вихід придатного порошку цієї фракції складає 70%, а за іншими технологіями — 50–60%. Запропонована технологія полягає у виплавці злитків на електронно-променевій установці, наступному їх дробленні на пресі та розмелі на стрічкопротяжному стані. Показано, що енерговитрати при механічному розмелі порівняно з використанням дробарок і млинів значно нижчі, а при диспергуванні розпиленням — нижчі майже в 20 разів. Розроблена технологія є невитратною: порошок фракції менше 40 мкм переплавляється при виготовленні злитків. Запропонований метод отримання порошку Co–Cr–Al–Y–Si запатентовано. Порошок використовується як матеріал для жаростійкого підшару двошарового теплозахисного покриття на лопатках газотурбінних двигунів.


ДРОБЛЕННЯ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПЕРЕПЛАВ, ПРЕС, РОЗМЕЛ, СТРІЧКОПРОТЯЖНИЙ ПРОКАТНИЙ СТАН, ФРАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ