ВПЛИВ СТРУКТУРНОГО СТАНУ УГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ УДАРНОМУ СТИСКУВАННІ

О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун,
 
В.В.Ярош,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1172

Анотація

Досліджено вплив розупорядкованості структури вуглеграфітових матеріалів на їх фазові перетворення в щільні модифікації вуглецю за однакових умов ударного стиснення (Руд = 30 ГПа, Туд = 3000 К). Показано, що при зменшенні ступеню тривимірної упорядкованості вихідної структури (Р3) сумарний вихід щільних фаз спочатку знижується, а потім — зростає, досягаючи максимальної величини при Р3 = 0. Паралельно з цим зменшується вміст лонсдейліту та зростає вміст щільної аморфної фази. Отримані результати пояснюються поступовою зміною механізмів перетворень від переважно мартенситного до переважно дифузійного, а також тим, що метастабільні фази, лонсдейліт та Сам, які утворюються на першій стадії перетворення, згодом частково переходять у стабільну алмазну фазу.


АЛМАЗ, ВУГЛЕГРАФІТОВИЙ МАТЕРІАЛ, ЛОНСДЕЙЛІТ, НАНОСТРУКТУРА, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ, ЩІЛЬНА АМОРФНА ФАЗА