Конференції

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРУ І ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІТУ ПРИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ

О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун,
  
В.В.Ярош
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1305

Анотація

Досліджено вплив попередньої ударно-хвильової обробки графіту на його подальші перетворення у щільні модифікації вуглецю за високотемпературного ударного стиснення. Показано, що в процесі такої обробки у структурі графіту збільшується концентрація турбостратних дефектів пакування, підвищується рівень мікродеформації гратки в напрямку вісі с, утворюються двійники з тривимірною конфігурацією С-С зв’язків на двійникових межах. Всі ці структурні дефекти суттєво, але по різному впливають на фазові перетворення: турбостратні дефекти їх гальмують, а мікродеформації та двійники, навпаки, прискорюють.


ГРАФІТ, СТРУКТУРНІ ДЕФЕКТИ, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ, ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ