ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОВМІСНОЇ СУМІШІ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ВОДНЮ ЗАЛІЗОПАРОВИМ МЕТОДОМ

 
В.В.Пасічний,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1331

Анотація

Розглянуто фізико-хімічні процеси переробки відходів металургійного виробництва, які містять сполуки заліза, з метою одержання водню залізопаровим методом та подальшої утилізації агломератів заліза. В первинних циклах окиснювальних та відновлювальних процесів як оксиди заліза, так і відновлений метал показують високу реакційну активність. Доведено, що оптимальна температура досліджених окиснювально-відновлювальних процесів не повинна перевищувати 1000 °С для запобігання активного спікання частинок заліза і зниження активності реакційної маси. При цьому процес відновлення найбільш активно протікає в газоподібному середовищі.


ВІДНОВЛЕННЯ, ВІДХОДИ, ВОДЕНЬ, ЗАЛІЗО, МЕХАНІЗМ, ОКСИДИ