Конференції

КОЕФІЦІЄНТИ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУГИ KI І KII ДЛЯ ТРІЩИН У ВЕРШИНАХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПОРОВИХ КАНАЛІВ З ПЕРЕТИНАМИ У ВИГЛЯДІ ТРИПРОМЕНЕВИХ ЗІРОК

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1383

Анотація

Для матеріалу, що містить паралельні порові канали з перетинами у вигляді зіркоподібних трипроменевих тріщин, центри яких розташовані у вузлах сітки правильних шестикутників, а промені орієнтовані по їх сторонах, визначено коефіцієнти інтенсивності напруг (КІН) нормального відриву і зсуву. Розрахунки проведено для елементарної комірки матеріалу, яка включала в себе половинки двох сусідніх порових каналів з довільним співвідношенням розмірів променів. Використано метод скінченних елементів. Для рівнопроменевих зіркоподібних порових каналів показано вплив радіусу перетину волокна в межах порового каналу на величину КІН. Визначено діапазон розмірів періодично розташованих рівнопроменевих тріщин, в якому їх можна розглядати як такі, що не взаємодіють між собою.


ЗІРКОПОДІБНА ТРІЩИНА, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУГ, ОДНОСПРЯМОВАНІ ВОЛОКНА, ПОРОВИЙ КАНАЛ