ЕФЕКТ ПАМ’ЯТI ФОРМИ В СПЛАВАХ ZrIr ТА Zr–Ir–Co

Ю.В.Кудрявцев,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1440

Анотація

Досліджено спроможність сплавів на основі сполуки ZrIr, що зазнає мартенситного перетворення при температурах, вищих за 700 °C, до прояву термомеханічних властивостей, пов’язаних з цим перетворенням. Показано, що зразок ZrIr демонструє відновлення форми після попередньої деформації при нагріванні його до температури, що перевищує температуру мартенситного перетворення, зі швидкістю нагріву близько 100 град/с. Потрійний сплав Zr–Ir–Co виявляє подібні властивості в умовах нагріву зі швидкістю ∼1–2 град/с. Розглянуто особливості температурної залежності електроопору цих сплавів.


ЕФЕКТ ПАМ"ЯТІ ФОРМИ, ІРИДІЙ, КОБАЛЬТ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЦИРКОНІЙ