ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ р-ЕЛЕМЕНТАМИ (Ai, Si, Ge, Si) І ЦИРКОНIЄМ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТI ТИТАН-БОРИДНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ СПЛАВIВ

   
Л.В.Артюх,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1442

Анотація

Вплив кремнію, германію, олова (X) і алюмінію на структуру, фізико-хімічні та фізико-механічні властивості потрійних Ti–B–X, Ti–Al–В (5 і 7,5% (ат.) B) і чотирикомпонентних Ti–Al–В–X, Ti–Zr–Al–В (9% (ат.) Al та 5% (ат.) B; 8,5% (ат.) Al та 7,5% (ат.) B) сплавів досліджено методами металографії, скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського фазового аналізу, диференційного термічного аналізу, мікротвердості, твердості за Віккерсом (від кімнатної температури до 900 °С), випробувань на згин (при кімнатній температурі) та стиск (при 20–700 °С). Сплави виплавлені в дуговій печі з чистих матеріалів. Легування р-елементами (Al, Si, Ge і Sn) не призводить до зміни специфічної титан-боридної евтектики в двофазній області (Ті) + ТіВ. Досліджені легуючі добавки майже не змінюють хімічний склад евтектики,зменшуючи лише вміст бору на 1–2% (ат.). p-Елементи Al, Si, Ge і Sn не розчиняються в бориді титану, а в двофазних сплавах (Ті) + ТіВ повністю концентруються в металічній матриці. Показано, що температура початку різкого знеміцнення визначається виключно складом матриці двофазних сплавів. Знайдено, що р-елементи збільшують твердість і міцність титан-боридних евтектичних сплавів у всьому дослідженому інтервалі температур і підвищують температуру початку різкого знеміцнення від 500 до 600–650 °С.


БОРИДНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ГАРЯЧА ТВЕРДІСТЬ, ЕВТЕКТИЧНІ СПЛАВИ, ЖАРОМІЦНІСТЬ, ТВЕРДО-РОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ, ТИТАН-МАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ