Конференції

КАТАЛIТИЧНI СИСТЕМИ НА ОСНОВI БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОКСИДIВ 3d-МЕТАЛIВ ТА Si-ВМIСНИХ НОСIЇВ ДЛЯ РЕАКЦIЇ ОКИСНЕННЯ СО

О.В.Іващенко,
  
Т.М.Захарова,
 
А.В.Яцимирський,
 
А.М.Шлапак,
 
Г.Г.Цапюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1470

Анотація

Вивчено каталітичну активність та поверхневі властивості зформованих на силікагелі, порошкоподібному β-SiC та нановолокнах β-SiC оксидних каталізаторів Cu–Co–Fe реакції окиснення СО. З метою одержання високодефектного поверхневого шару нановолокон для формування активної маси у вигляді Cu2(OH)3NO3 розроблено методику, що включає первинну кислотну обробку нановолокон карбіду силіцію сумішшю фторводневої та нітратної кислот.


МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ, НАНОВОЛОКНА КАРБІДУ СИЛІЦІЮ, ОКИСНЕННЯ СО, ОКСИДНІ КАТАЛІЗАТОРИ, СИЛІКАГЕЛЬ