МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛУ, ОТРИМАНОГО ПРЕСУВАННЯМ ПУЧКА ОДНОНАПРАВЛЕНИХ ГЕКСАГОНАЛЬНО СПАКОВАНИХ ВОЛОКОН

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1475

Анотація

Розглянуто взаємозв’язок пружних характеристик із розмірами контактних площинок елементарної комірки матеріалу, отриманої при моделюванні ізостатичного й одноосного пресування пучка однонаправлених гексагонально спакованих волокон, що деформуються пластично. Для діапазону значень відносної щільності (0,907–1) показано, що величини ефективного модуля пружності і коефіцієнта Пуасона у площині, яка перпендикулярна осі волокон, добре корелюють із сумарною відносною проекцією розмірів контактних площинок на вісь, що перпендикулярна напряму визначення даного модуля чи коефіцієнта. Для порових каналів із перетином, близьким до трипроменевої гіпоциклоїди з нерівною довжиною променів, анізотропія пружних характеристик зумовлена різницею розмірів проекцій перетину порового каналу.


ЕФЕКТИВНІ ПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОДНОНАПРАВЛЕНІ ВОЛОКНА, ПОРОВИЙ КАНАЛ, РОЗМІРИ КОНТАКТУ, ТРИПРОМЕНЕВА ТРІЩИНА