Конференції

Комп’ютерне моделювання гвинтової екструзії порошкових заготовок

  
В.П.Тітов,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1482

Анотація

На основі запропонованої раніше авторами моделі пластичності пошкоджених та слабкозв’язаних матеріалів проведено комп’ютерне моделювання гвинтової екструзії порошкових заготовок. Встановлено, що ступінь зв’язності матеріалу суттєво впливає на неоднорідність розподілу густини, навіть змінює напрям градієнту густини на протилежний. Для дефектних матеріалів спостерігається також катастрофічне зростання пористості в кутах вільної поверхні (підп’ятник), що може призводити до руйнування.


ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ, ІНТЕНСИВНЕ НАКОПИЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ, КОНСОЛІДАЦІЯ ПОРОШКІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ СТИСЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ