Конференції

ТЕРМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ НАНОРОЗМІРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛІВОК C/Cu

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1497

Анотація

Досліджено поведінку при відпалі у вакуумі при 600 °C композиційної плівки C/Cu/C, нанесеної методом магнетронного розпилення, в якій нанорозмірні частинки міді розташовані між двома шарами аморфного вуглецю. Еволюцію мікроструктури плівки досліджено методами просвічувальної електронної мікроскопії та електронографії. Структура композиційної плівки виявилась стабільною при відпалі протягом 15 год. Дифузійна коалесценція частинок міді практично відсутня внаслідок специфічної мікроструктури вуглецевої матриці.


АМОРФНИЙ ВУГЛЕЦЬ, ДИФУЗІЙНА КОАЛЕСЦЕНЦІЯ, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, ЕЛЕКТРОНОГРАФІЯ, ПЛІВКA, СТРУКТУРА