Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВI ПЕРЕТВОРЕННЯ В Ti2Cu ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМУ ГIДРУВАННI ТА РЕКОМБIНАЦIЇ

Братаніч Т.І., Скороход В.В., Кучерявий О.В., Копилова Л.І., Крапівка М.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1556

Оцінено термодинамічну можливість та умови здійснення реакцій гідрування і рекомбінації Ti2Cu. Досліджено фазовий механізм взаємодії Ti2Cu з воднем в температурному діапазоні 293–973 К під тиском водню 1,0 МПа. Встановлено, що взаємодія Ti2Cu з воднем термодинамічно можлива в області деструктивного гідрування в достатньо широкому діапазоні температур. Рентгенографічно показано, що продуктами деструктивного гідрування залежно від умов реакції є дигідрид титану і збагачені міддю інтерметаліди, а також мідь. Згідно з установленим механізмом деструктивного гідрування Ti2Cu, водень взаємодіє з титаном, який виходить зі складу інтерметаліду, за схемою: β-TiHy (ОЦТ-ОЦК) → TiH1,92 (ГЦК). Реалізовано процеси рекомбінації вихідного складу Ti2Cu з продуктів його деструктивного гідрування у вакуумі та водні. Встановлено мінімальну температуру вакуумної рекомбінації Ti2Cu на рівні 1050 К, яка пов’язана з повним розкладанням TiH2. Рекомбінація Ti2Cu у водні може здійснюватись за температури вище 907 К.


TI2CU, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, РЕКОМБІНАЦІЯ, ФАЗОВИЙ МЕХАНІЗМ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #03/04 , C.118-125


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн