ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–Cu–Fe, СПЕЧЕНИХ ПРИ ВИСОКОМУ ТИСКУ

Ю.В.Мільман,
    
О.Д.Нейков,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1569

Анотація

Досліджено структуру та закономірності механічної поведінки при кімнатній температурі об"ємних, спечених в умовах високого гідростатичного тиску, матеріалів системи Al–Cu–Fe. Спіканню при високому тиску піддавали квазікристалічні порошки Al63Cu25Fe12 та Al62,7Cu25Fe12Sc0,3, а також порошок Al66Cu18Fe8Cr8 — апроксимант квазікристалу. Порошки отримано розпиленням розплаву водою під високим тиском. При оптимальному тиску гарячого пресування пористість компактних матеріалів становила менше 2%. Температура спікання сягала 700°С. Методом індентування побудовано криві деформації крихких за стандартних умов випробувань квазікристалічних та апроксимантних спечених об"ємних матеріалів. Показано, що кристалічні апроксиманти квазікристалів за своєю механічною поведінкою набагато ближчі до квазікристалів, ніж до кристалічних тіл.


АПРОКСИМАНТИ КВАЗІКРИСТАЛІВ, ВОДОРОЗПИЛЕНІ ПОРОШКИ, ІНДЕНТУВАННЯ, КВАЗІКРИСТАЛИ, СПІКАННЯ