Конференції

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ТЕПЛОЄМНIСТЬ ЦИРКОНАТУ САМАРIЮ (Sm2Zr2O7)

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1575

Анотація

Вперше методом адіабатичної калориметрії дослідженo теплоємність (Sm2Zr2O7) в області температур 60–300 К. Отримано значення теплоємності, ентропії, приведеної енергії Гіббса і ентальпії за стандартних умов:C°p (298,15 К) = 236,21 ± 0,94 Дж · моль–1 · К–1; S°(298,15 K) = 247,3 ± 2 Дж · моль–1 · К–1; Ф′(298,15 K) = 114,9 ± 1,7 Дж · моль–1 · К–1; H°(298,15 K) – H° (0 K) = 39479 ±` 197 Дж · моль–1.