Конференції

ПРОЗОРА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ЛАНТАНОЇДІВ ІТРІЄВОЇ ПІДГРУПИ, ІТРІЮ ТА СКАНДІЮ

О.В.Шевченко,
    
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1662

Анотація

Отримано оптично прозору кераміку на основі С-форми Y2O3, яка має високе світлопропускання у видимій і ближній інфрачервоній області спектру, та світлопропускаючу кераміку на основі оксидів лантаноїдів ітрієвої підгрупи. Вихідні нанокристалічні порошки одержано гетерофазною механохімічною обробкою у кислому середовищі, що містить катіони легуючих добавок. Встановлено вплив добавок оксидів елементів IVb підгрупи (SiО2, PbО), що забезпечують рідкофазне спікання при одержанні прозорої кераміки.


НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ОПТИЧНО ПРОЗОРА КЕРАМІКА, СИСТЕМА HFO2–ZRO2–Y2O3(LN2O3)