СИНТЕЗ КОРДIЄРИТУ ШЛЯХОМ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ІЗ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА СИСТЕМИ MgO–Al2O3–SiO2

 
Є.П.Гармаш,
 
В.Д.Ткаченко,
  
Б.К.Лупін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1663

Анотація

Виконано комплекс фізико-хімічних досліджень з метою вивчення процесів фазоутворення в умовах динамічного та статичного обпалу загартованого скла системи MgO–Al2O3–SiO2 (область складів, які межують зі стехіометричним кордієритом). Вивчено 30 складів скла вказаної системи та встановлено область, в якій за визначених умов кристалізації здійснюється синтез однофазного керамічного матеріалу з максимально низьким значенням температурного коефіцієнту лінійного розширення.


КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ, КОРДІЄРИТ, СИНТЕЗ, СКЛОФАЗА, СТЕХІОМЕТРІЯ