Конференції

МЕХАНОХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ КАОЛІНІТУ, ПІРОФІЛІТУ Й ТАЛЬКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИНТЕЗ КОРДІЄРИТУ I ВЛАСТИВОСТІ КОРДІЄРИТОВОЇ КЕРАМІКИ

 
Є.П.Гармаш,
 
В.О.Юрченко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1665

Анотація

Вивчено процеси механохімічної активації мінеральної сировини (каолініту, пірофіліту, тальку) та їх вплив на твердофазний синтез й властивості кордієриту. Синтезовано бінарні оксидні сполуки (шпінель, муліт, енстатит, форстерит). Встановлено, що для зниження температури синтезу кордієриту доцільно мінімізувати утворення бінарних сполук і кристалічного кремнезему. Розроблено методи синтезу та технології виготовлення кордієритової кераміки зі зниженим температурним коефіцієнтом лінійного розширення ((1,0–1,2) • 10–6 °С–1).


КАОЛІНІТ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ, КОРДІЄРИТ, МЕХАНОХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ, ПІРОФІЛІТ, ПРИРОДНІ МІНЕРАЛИ, ТАЛЬК, ТВЕРДОФАЗНИЙ СИНТЕЗ