БУДОВА СПЛАВIВ ZrCo–ZrIr

 
Ю.В.Кудрявцев,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1697

Анотація

Методами фізико-хімічного аналізу вперше досліджено будову сплавів ZrCo–ZrIr. Виявлено, що еквіатомні фази ZrCo та ZrIr утворюють неперервний ряд твердих розчинів при субсолідусній температурі та нижче аж до температури початку мартенситного перетворення в ZrIr. Заміщення іридію кобальтом стабілізує високотемпературну фазу ZrIr зі структурою типу CsCl. Екстраполяція лінійної залежності температури від вмісту кобальту у сплавах показує, що у сплаві з 15% (ат.) Co при кімнатній температурі зберігається фаза з кубічною структурою.


ДІАГРАМА СТАНУ, ІРИДІЙ, КОБАЛЬТ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЦИРКОНІЙ