ВПЛИВ СТЕХІОМЕТРІЇ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ НА МОРФОЛОГІЮ НАНЕСЕНИХ НА ЙОГО ПОВЕРХНЮ ТОНКИХ ПЛІВОК БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ ПІСЛЯ ВІДПАЛУ

 
Б.Д.Костюк,
 
Т.В.Сидоренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1749

Анотація

Досліджено вплив стехіометрії діоксиду цирконію на будову нанесених на його поверхню плівок благородних металів (платини та паладію) при нагріванні. Для цього плівки наносили на стехіометричний діоксид цирконію (“білий”) та на отриманий відпалом у вакуумі нестехіометричний (“чорний”). Потім зразки нагрівали, будова плівок  змінювалась в обох випадках. Але на “білому” відбувається фрагментація плівок, а на “чорному” формується нова фаза. Очевидно, благородні метали реагують з цирконієм із підкладок, при цьому утворюються інтерметаліди систем благородний метал—цирконій.


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, СТЕХІОМЕТРІЯ, ТОНКІ ПЛІВКИ