Конференції

Розробка способу зміцнення зносостійкого карбідотітанового покриття, отриманого на сталі методом електрофорезу, і забезпечення адгезійного зв’язку покриття з основою

 
Л.М.Апінінська,
  
Н.М.Вергелес,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1767

Анотація

Досліджено питання використання методу електрофоретичного осадження для отримання карбідотитанових покриттів на сталі. При цьому показана можливість синтезування суспензії, що складається з порошкового карбідо-титанового твердого сплаву, який знаходиться в зваженому стані у водному розчині пропилового спирту. Досліджено закономірності формування та обрано оптимальні режими осадження електрофоретичних покриттів. Проведено роботи по зміцненню одержуваних покриттів і забезпеченню їх адгезійного зв’язку зі сталевою підкладкою.


ЕЛЕКТРОЛІТ, ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ, КАРБІД ТИТАНУ, ПІДШАР, ПОКРИТТЯ, СПІКАННЯ, СУСПЕНЗІЯ