Вплив структурного фактора на об’ємну деформацію і механічну деструкцію частинок і пресованих зразків TiNi у процесах деструктивного гідрування і рекомбінації

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1813

Анотація

Досліджено процеси об’ємної деформації та механічної деструкції інтерметаліду TiNi під час деструктивного гідрування і рекомбінації. Встановлено, що взаємодія порошків плавленого і порошкового TiNi з воднем за реакціями деструктивного гідрування і рекомбінації супроводжується механічною деструкцією їх частинок. Це обумовлено вмістом мартенситної складової у матеріалі перед деструктивним гідруванням. У процесах деструктивного гідрування і рекомбінації пресовані зразки з порошку плавленого TiNi руйнуються через незначну частку зворотного мартенситного перетворення у дефор¬мованих частинках TiNi, одержаних подрібненням зливку. Неруйнівними у процесах деструктивного гідрування і рекомбінації є пресовані таблетки з порошкового TiNi, що пояснюється значним зворотним мартенситним перетворенням у деформованих дендритоподібних частинках TiNi, яке компенсує об’ємну деформацію інтерметаліду за рахунок фазового гідридного перетворення.


TINI, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, МЕХАНІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ, ОБ"ЄМНА ДЕФОРМАЦІЯ