Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів
1. Сучасний стан питання

 
П.І.Лобода,
 
Ю.М.Романенко,
  
М.О.Пінчук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1823

Анотація

Наведено огляд сучасного стану технологій одержання елінварних сплавів та їх впливу на структуру останніх. Показано, що основним методом одержання сплавів є плавка в індукційних печах. Неоднорідність структури та нестабільність властивостей елінварів вимагають пошуку інших технологій їх одержання. Застосування методу порошкової металургії при виготовленні таких сплавів дозволяє одержувати більш гомогенну структуру, в тому числі і за рахунок застосування нанодисперсних порошків. Одним з напрямків підвищення властивостей елінварів є зменшення розміру зерна.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПЕРЕПЛАВ, ЕЛІНВАР, МЕТОД ОДЕРЖАННЯ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СТРУКТУРА