Конференції

Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів
2. Сплав типу 44НХТЮ

 
П.І.Лобода,
 
Ю.М.Романенко,
  
М.О.Пінчук,
 
В.В.Грабін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1824

Анотація

Досліджено зміну металографічних структур і механічних властивостей сплаву типу 44НХТЮ (з добавкою 6% кобальту), отриманого за різними методами, при його термомеханічній обробці. Встановлено, що зміна технології отримання елінварного сплаву (замість електронно-променевого переплаву — струминне осадження) дозволяє зменшити розмір зерна в два рази, а термомеханічна обробка (гартування та прокатування) призводить до зменшення мікротвердості.


OSPREY ПРОЦЕС, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПЕРЕПЛАВ, ЕЛІНВАР, СТРУКТУРА