ВПЛИВ ПРОПУСКАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ СКРІЗЬ МІЖФАЗНУ ПОВЕРХНЮ НА ЗМОЧУВАННЯ ZrO2-КЕРАМІКИ РОЗПЛАВОМ СРІБЛО–МІДЬ–КИСЕНЬ НА ПОВІТРІ

 
Т.В.Сидоренко,
 
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1922

Анотація

Вивчено змочування ZrO2-кераміки розплавом Ag–Cu–O на повітрі при пропусканні електричного струму крізь міжфазну поверхню. Для досліджень виготовлено спеціальні зразки: паралельні пластини з ZrO2-кераміки, між якими розташовані краплі сплаву мідь–срібло. Після плавлення до пластин підключали постійний струм. Виявлено, що при певній силі струму анодна пластина змочується краще, ніж катодна. Мікроструктурні дослідження показали, що на анодній пластині адсорбується значно більше оксиду міді, ніж на катодній. Імовірно, причиною погіршення змочування катода може бути відновлення окисненої міді на катоді, внаслідок чого СuO мігрує до анода.


ZRO2-КЕРАМІКА, АНОД, ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ, ЗМОЧУВАННЯ, КАТОД, МІЖФАЗНА ПОВЕРХНЯ