Конференції

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ НІХРОМУ Х20Н80, ОТРИМАНОГО З ПОРОШКУ УДАРНИМ СПІКАННЯМ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1970

Анотація

Досліджено ущільнення та структуру стандартного порошку ніхрому Х20Н80, а також механічні властивості спечених із ньго зразків. Основна доля частинок порошку мала розмір 25 мкм. Для ущільнення використано метод ударного спікання у вакуумі за фіксованих температур 1100, 1150, 1200, 1250 і 1300 °С. Ізотермічна витримка за вказаних температур склала 20 хв, рівень вакууму при нагріванні та ущільненні — 0,013 Па, енергія удару — 1200 Дж/см3, а початкова швидкість деформування — 6,5 м/с. На вирізаних з циліндричних дисків брусках прямокутної форми визначено: густину, питомий електроопір, міцність на розтяг, в’язкість руйнування або роботу руйнування зразка з надрізом, твердість за Брінелем, міцність на стиск, а також пластичність зразків при різних видах випробувань. Показано, що рівень різних механічних властивостей зразків порошкового ніхрому, отриманого методом ударного ущільнення в діапазоні температур 1100–1300 °С, відповідає рівню механічних властивостей стандартного ніхрому, виготовленого за традиційною технологією плавлення та кування. Встановлено, що середні значення міцності на розтяг змінюються від 630 до 740 МПа, міцності на стиск — від 800 до 830 МПа, пластичності зразків, яку вимірювали відносним звуженням при розтягненні, — від 30 до 54% при збільшенні температури ущільнення від 1100 до 1300 °С, а середнє значення роботи пластичної деформації при руйнуванні надрізаного зразка збільшується від 19,5 до 36,0 Дж/см2.


ВЛАСТИВОСТІ, НІХРОМ Х20Н80, СТРУКТУРА, УДАРНЕ СПІКАННЯ