Конференції

АНАЛІЗ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК МЕТОДАМИ МОДИФІКОВАНИХ ТЕОРІЙ ПЛАСТИЧНОСТІ ПОРИСТИХ ТІЛ

   
Я.Ю.Бейгельзимер,
 
Д.В.Павленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2018

Анотація

Розглянуто особливості гвинтової екструзії пористих заготовок, що містять пори і плaскі тріщиноподібні дефекти. Проаналізовано вплив плaских дефектів на розподіл пористості і темп локального розпушування в процесі деформації. Дослідження проведено в рамках модифікованої теорії пластичності пористих тіл з використанням методу скінченних елементів. Встановлено, що розподіл пористості чутливий до вмісту пласких дефектів. При досягненні певного значення вмісту плaских дефектів відбувається “перекидання” розподілу пористості: її значення на периферії більше, ніж у центрі. Вплив пласких дефектів на накопичену деформацію і, як наслідок, на подрібнення структури менш істотний. Встановлено, що використання протитиску здатне пригнічувати розвиток дефектів, дещо знижуючи при цьому ефективність подрібнення.


ГВИНТОВА ЕКСТРУЗІЯ, ІНТЕНСИВНЕ НАКОПИЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ, КОНСОЛІДАЦІЯ ПОРОШКІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ СТИСЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ