Зміна властивостей нанокристалічного порошку у системі ZrO2—Y2O3—СеО2— АЬ2О3 — СоО при термічній обробці в інтервалі температур 500—1200 °С

В.В.Цукренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2035

Анотація

Досліджено властивості нанокристалічного порошка складу (% (мол.)) 86ZrO2— 2,8Y2O3—0,7CeO2—О,ЗСоО—10Аl2О3, отриманого у гідротермальних умовах у лужному середовищі суміші сумісно осаджених гідроксидів вихідних компонентів. Визначено, що у процесі термічної обробки відбувається низькотемпературний фазовий перехід F-ZrO2 —> T-ZrO2, питома поверхня порошку зменшується від 95 до 1,1 м2/г, розмір первинних частинок змінюється від 8 до 17 нм. Після термічної обробки при 1200 °С порошок набуває яскраво-блакитного забарвлення внаслідок утворення алюмокобальтової шпінелі.


АЛЮМОКОБАЛЬТОВА ШПІНЕЛЬ, ГІДРОТЕРМАЛЬНА ОБРОБКА, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК