Конференції

Моделювання впливу дефектів на резонансний спектр механічних коливань порошкових матеріалів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2039

Анотація

Проведено обчислювальні дослідження впливу об'емних пор та площинних дефектів на резонансний спектр порошкових матеріалів в діапазоні nopucтocті 0—0,24. Одержані розв'язки дозволили встановити особливості зміни резонансного спектра зразків матеріалу в залежності від nopucтocтi.


ПЛОЩИННІ ДЕФЕКТИ, ПОРИ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, РЕЗОНАНСНА УЛЪТРАЗВУКОВА СПЕКТРОСКОПІЯ