Конференції

Вплив Y на структуру і властивості литого інтерметалідного сплаву Ті—36Аl
Повідомлення 1. Структура і твердість литих сплавів Ті—36Аl—Y

 
Г.В.Яблокова,
 
В.О.Тіньков,
  
В.С.Голтвяниця,
 
С.К.Голтвяниця,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2042

Анотація

Досліджено вплив ітрію на структуру, фазовий склад та твердість литого інтерметалідного сплаву Ті—36% (мас.) АІ. Показано, що невеликі домішки Y (0,1—0,6% (мас.)) модифікують литу ламельну структуру сплаву. В сплавах із вмістом 0,8—5% (мас.) Y формується доевтектична структура, що складається з фази (γ-TiAl) і евтектики (γ-TiAl + YAl2). Крім того, в структурі практично всіх легованих сплавів встановлено наявність зерен Y. Відмічається, що визначені фазові та структурні зміни зумовлюють немонотонний характер залежності твердості за Віккерсом литих сплавів Ті—36А1 — xY при зростанні концентрації Y від 0,1 до 5% (мас).


γ-ТІАІ СПЛАВИ, ІТРІЙ, ЛЕГУВАННЯ, СТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД