Локальні коефіцієнти інтенсивності напружень уздовж фронту канальної тріщини при її перетині з магістральною тріщиною

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2054

Анотація

Розглянуто перетинання системи паралельних порових каналів магістральною тріщиною (МТ), перпендикулярною до їх осі. Перетин каналу мав вигляд зіркоподібної трипроменевої тріщини. Кути нахилу фронту МТ до площини канальної тріщини (КТ) були 0, ЗО, 60 і 90°. Визначено локальні коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН) KI, КII, КIII уздовж фронту КТ, розташованого на відстанях 0,15; 0,08; 0,04; 0,02; 0,012; 0 від фронту МТ. Показано, що максимальний локальний КІН для КТ, площина якої паралельна фронту МТ, в четверо перевищує КІН для КТ, площина якої перпендикулярна фронту МТ. Абсолютна величина сумарного КІН зсуву та зрізу КІІ+III = (К2II + К2III)1/2 на фронті КТ має три локальних максимуми: центральний — на перетині площини МТ з фронтом КТ та бокові — поряд з МТ по обидва боки від її площини.


ЗІРКОПОДІБНА ТРІЩИНА, КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, МАГІСТРАЛЬНА ТРІЩИНА, ПЕРЕТИНАННЯ ТРІЩИН, ПОРОВИЙ КАНАЛ