Конференції

Біоімплантати на основі ZrO2, стійкі до процесу старіння

О.В.Шевченко,
 
В.В.Цукренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2083

Анотація

Розроблено біокераміку на основі нанокристалічного порошку складу (% (мол.)) 95ZrO2— 2СеО2—3Y2O3, отриманого при обробці у гідротермальних умовах у лужному середовищі суміші сумісно осаджених гідроксидів вихідних компонентів. Визначено низькотемпературну фазову стабільність композита після витримки в автоклаві у гідротермальних умовах при температурі 140 °С впродовж 7 год. Показано, що після обробки у гідротермальних умовах фазовий склад і міцність кераміки практично не змінюються. Встановлено, що спеціально розроблений хімічний склад забезпечує тривалу фазову стабільність матеріалу і визначає стійкість імплантату до процесу старіння під час роботи в агресивному середовищі живого організму.


БІОКЕРАМІКА, ГІДРОТЕРМАЛЬНА ОБРОБКА, СИСТЕМА ZRO2—CEO2—Y2O3, СТАРІННЯ