Конференції

Створення хромової карбідосталі з підвищеною зносостійкістю

 
О.І.Буженець,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2092

Анотація

Одержано новий тип зносостійкого матеріалу — карбідосталь з карбідами хрому із застосуванням простої технології. Досліджено особливості структуроутворення в ході гарячого пресування та термообробки, що обумовлені одночасними процесами деформації, дифузії та синтезу карбідів.


КАРБІДИ ХРОМУ, КАРБІДОСТАЛЬ