Конференції

Структурна чутливість коефіцієнта тріщиностійкості молібдену при різних температурах

 
Н.М.Марченко,
 
Г.Ю.Коваль,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/2131

Анотація

Методом дислокаційної динаміки проаналізовано взаємодію дислокацій, що емітуються з вершини тріщини, з границею зерна. Показано, що різке підвищення коефіцієнта тріщиностійкості відбувається при розмірах зерен, близьких до розміру пластичної зони. Показано, що при великих розмірах зерен розмір пластичної зони слабко впливає на коефіцієнт тріщиностійкості. При досягненні дислокаціями границі зерна змінюється розподіл дислокацій в пластичній зоні, що призводить до росту коефіцієнта тріщиностійкості.


АНСАМБЛЬ ДИСЛОКАЦІЙ, В´ЯЗКОКРИХКИЙ ПЕРЕХІД, КОЕФІЦІЄНТ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ, РОЗМІР ЗЕРНА