Конференції

СТРУКТУРА І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ AlCuNiFeТі І AlCuNiFeCr, ОТРИМАНИХ МЕХАНІЧНИМ ЛЕГУВАННЯМ З ПОДАЛЬШИМ СПІКАННЯМ ПІД ТИСКОМ

 
В.В.Чернявський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2168

Анотація

Методами рентгеноструктурного аналізу, скануючої електронної мікроскопії та мікромеханічних випробувань вивчено фазові та структурні перетворення в еквіатомних порошкових композиціях Al–Cu–Ni–Fe–Ti та Al–Cu–Ni–Fe–Cr у процесі механічного легування і наступного спікання під тиском, а також механічні властивості отриманих високоентропійних сплавів. Встановлено, що нанокристалічні високоентропійні сплави AlCuNiFeTi та AlCuNiFeCr, отримані в процесі механічного легування, складаються з пересичених твердих розчинів заміщення з ОЦК-структурою. Встановлено, що після спікання сплави стають трифазними та складаються переважно з ОЦК твердих розчинів з незначною кількістю (до 5%) двох ГЦК твердих розчинів, які мають різні параметри кристалічної решітки. Показано, що після спікання сплави AlCuNiFeTi та AlCuNiFeCr характеризуються високою міцністю, а їх мікротвердість за Віккерсом досягає 11,2 ± 0,3 ГПа і 9.5 ± 0.25 ГПа відповідно.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СПІКАННЯ ПІД ТИСКОМ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД