ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЇ ОБРОБКИ КОРОЗІЙНО-СТІЙКОЇ СТАЛІ, ОДЕРЖАНОЇ СТРУМЕНЕВИМ ФОРМУВАННЯМ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2305

Анотація

Досліджено структуру і властивості корозійно-стійкої сталі 95Х18, одержаної струменевим формуванням з наступною термомеханічною обробкою. Встановлено оптимальні режими деформування та термічної обробки сталі. При збільшенні температури гарячого пластичного деформування з прокатуванням з 800 ± 20 °С до 1100 ± 20 °С ударна в’язкість сталі збільшується від 80 до 260 кДж/м2.


ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, ПРОКАТУВАННЯ, СТРУКТУРА, СТРУМЕНЕВЕ ФОРМУВАННЯ, ТВЕРДІСТЬ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА