Конференції

НАНОДИСПЕРСНI ПОРОШКИ ЯК НАПОВНЮВАЧI ФОТОАКТИВНИХ КОМПОЗИТIВ (ОГЛЯД)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2365

Анотація

Розглянуто композитні фотокаталізатори на основі TiO2. Вони дозволяють підвищити ефективність технологічних процесів очищення води й повітря від токсичних органічних домішок, а також здійснити синтез водню за допомогою фотолізу води та відновлення CO2 до метану і його гомологів. Величезний науковий і практичний інтерес до цих процесів обумовлений тим, що вони спрямовані на вирішення глобальних проблем енергозбереження. Продемонстровано останні досягнення в області отримання композитів на основі полімерної матриці різної природи і оксидних нанорозмірних частинок. Описано властивості цих матеріалів і можливі області їх застосування. Розглянуто альтернативний варіант — модифікація нанорозмірних частинок речовинами різної природи, спрямована на поліпшення фотокаталітичних властивостей TiO2 і зміщення спектра поглинання в область видимого випромінювання. Представлено позитивні та негативні наслідки введення домішок в структуру TiO2, які впливають на фотокаталітичну активність. Дослідження впливу різних домішок на оптичні і фотокаталітичні властивості TiO2 є одним з пріоритетних напрямків в сучасній фотохімії.


ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, НАНОДИОКСИД ТИТАНУ, НАНОКОМПОЗИТ, НАНОРОЗМІРНІ ЧАСТИНКИ, ПОЛІМЕР, СТРУКТУРА