ДIАГРАМА СТАНУ КВАЗIБIНАРНОЇ СИСТЕМИ ZrCo–ZrNi

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2373

Анотація

Методами фізико-хімічного аналізу (металографічного, рентгенографічного, диференційного термічного та локального рентгеноспектрального аналізів) вперше досліджено сплави системи ZrCo–ZrNi у температурному інтервалі, що включає їх плавлення–кристалізацію. Побудовано діаграму стану системи. Показано, що фази на основі компонентів ZrCo (зі структурою типу CsCl і максимальною розчинністю нікелю до 46%) та ZrNi (зі структурою типу CrB і розчинністю кобальту до ~2%) співіснують при температурах від кімнатної до субсолідусної. Діаграма перитектичного типу з координатами в перитектичній точці 1240  ±12 °С та ~4% (ат.) Ni.


ДІАГРАМА СТАНУ, КОБАЛЬТ, НІКЕЛЬ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПЕРИТЕКТИЧНА РЕАКЦІЯ, ЦИРКОНІЙ