МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕССУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ БОРИД-БОРИДНИХ ЕВТЕКТИК

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2392

Анотація

На основі стандартної версії теорії фазових полів виконано комп’ютерне моделювання структуроутворення в борид-боридній кераміці. Моделювання відтворює основні властивості евтектичних структур, що спостерігаються в експерименті, — просторову сегрегацію компонент і формування структури із переохолодженого розплаву, повний розпад системи при релаксації до стану термодинамічної рівноваги. Відтворюються також формування колоній при спрямованій кристалізації і характер залежності просторового параметра структур, що утворюються, від швидкості. У моделюванні продемонстровано, що впорядковані волокнисті структури утворюються лише в певному діапазоні швидкостей кристалізації.


БОРИДНА КЕРАМІКА, ЕВТЕКТИКА, СПРЯМОВАНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ, ТЕОРІЯ ФАЗОВИХ ПОЛІВ