Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ УМОВ УДАРНОГО СТИСНЕННЯ НА УТВОРЕННЯ КУБIЧНОГО Si3N4

Курдюмов О.В., Бритун В.Ф., Даниленко А.І., Ярош В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2463

Досліджено залежність виходу кубічної фази γ-Si3N4 від тиску і температури ударного стиснення, а також від виду вихідної модифікації (α чи β). Тиск і температура залежали від потужності використаної вибухової речовини, схеми ударно-хвильового навантаження, вмісту KCl у шихті та її щільності. Вихід γ-фази визначали методом кількісного рентгенофазового аналізу з використанням розрахованих значень інтенсивності ліній від кожної з фаз. Встановлено оптимальні умови ударного стиснення, за яких досягається максимальний вихід кубічної фази (в межах застосування тієї чи іншої вибухової речовини). Зроблено висновок про дифузійний механізм утворення кубічної фази з гексагональних модифікацій та про метастабільність α-фази.


ДОБАВКА KCL, КУБІЧНА МОДИФІКАЦІЯ SI3N4, МЕХАНІЗМ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, НІТРИД КРЕМНІЮ, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ, ЦИЛІНДРИЧНІ АМПУЛИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #11/12 , C.135-143


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн