СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКУ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРОХРОМУ, ОТРИМАНОГО З ФХ800 ФЕРОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА

В.А.Маслюк,
 
Е.С.Караїмчук,
 
В.Д.Курочкін,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2526

Анотація

Досліджено структуру, хімічний та фазовий склади, а також фізико-технологічні властивості порошку високовуглецевого ферохрому, отриманого подрібненням кускового передільного ферохрому ФХ800. Визначено пікнометричну і насипну щільність порошків та їхню ущільнювальність за тисків 600–800 МПа. Показано, що порошок ФХ800 за вмістом шкідливих домішок S і P задовольняє вимогам ГОСТ 4757–91. Встановлено, що структура отриманого порошку складається зі складного карбіду (Cr, Fe)7C3 і твердого розчину вуглецю в хромистому фериті.


ЗАЛІЗО, КОМПОЗИТ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, СКЛАДНИЙ ЗАЛІЗО-ХРОМОВИЙ КАРБІД, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ, ФХ800