Конференції

РОЛЬ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ЯВИЩ У ПРОЦЕСАХ ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ОЛОВА ТА ЦИРКОНІЮ З МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ

 
Т.В.Сидоренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #51
http://www.materials.kiev.ua/article/2586

Анотація

Досліджено вплив електричного струму на змочування кераміки на основі діоксиду олова в різних умовах (у повітрі) розплавами срібла та Ag—Cu, а також кераміки ZrO2 (у вакуумі) розплавами міді, нікелю та сплавами на їх основі. Показано, що електричний струм покращує змочування кераміки. Вивчено залежність кінетики процесу розтікання в системах кераміка— металевий розплав від сили струму та часу витримки.


ДІОКСИДИ ОЛОВА ТА ЦИРКОНІЮ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ, ЗМОЧУВАННЯ