Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ОСОБЛИВОСТI МЕХАНОСИНТЕЗУ БОРИДIВ ТАНТАЛУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ РОЗЧИНIВ БОРУ В ТАНТАЛI

Сав`як М.П., Мельник О.Б., Васильківська М.А., Тимофєєва І.І., Iвченко В.I. , Уварова І.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2627

При помелі порошків танталу і бору за однакових умов, але з різними концентраціями вихідних компонентів спостерігаються два механізми механохімічних твердофазних реакцій. При концентрації бору в вихідній суміші 50% (ат.) розпад твердого розчину заміщення стимулює реакцію саморозповсюджуваного механохімічного синтезу з утворенням фази ТаВ. При концентрації бору 66% (ат.) утворюється пересичений твердий розчин проникнення, який контролюється дифузією атомів бору в тантал і поступово розпадається з утворенням фази ТаВ2. У роботі запропоновано формалізм для оцінки вільної енергії Гіббса твердих розчинів проникнення і заміщення у наближенні моделі регулярного розчину. За допомогою цього формалізму показано, що при помелі суміші порошків танталу і бору в планетарному млині на початковому етапі відбувається утворення твердих розчинів проникнення і заміщення атома танталу двома атомами бору. Обидва механізми (як проникнення, так і заміщення) призводять до зменшення енергії розчину. Коли твердий розчин заміщення домінує над утворенням твердого розчину проникнення, енергія розчину набуває мінімального значення при концентрації бору в танталі 50 % (ат.), що призводить до його розпаду.


БОРИДИ ТАНТАЛУ, КРИСТАЛІЧНА ГРАТКА, МЕХАНОСИНТЕЗ, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018 , #07/08 , C.3-15


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн