Конференції

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Х
III. ВПЛИВ ВМІСТУ НАНОПОРОШКУ SiC ТА ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ СПЛАВУ АМг5

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2648

Анотація

Досліджено структуру та механічні властивості порошкового композиту з металевою матрицею на основі сплаву АМг5, зміцненого нанорозмірними частинками карбіду кремнію. Найкраще поєднання міцності, пластичності та здатності до демпфування продемонстрував композит з вмістом карбіду кремнію 3%. Додаткова деформаційна обробка цього композиту прокаткою підвищує його міцність та зменшує пластичність внаслідок виникнення пласких пор, які спостерігаються на поверхні руйнування сильно деформованих зразків. Показано, що після прокатки на 30% деформаційне зміцнення композиту не супроводжується падінням пластичності.


ЗМІЦНЕННЯ, МІЦНІСТЬ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, НАНОЧАСТИНКА, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРОШКОВИЙ КОМПОЗИТ