Конференції

Статистико-термодинамічна теорія Р—с—Т-залежностей тригідрида цирконій-нікелевого сплаву ZrNiH3

   
Д.О.Зарицький,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
«Металофізика та новітні технології»: Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2015, Т.37, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/2724

Анотація

На підґрунті молекулярно-кінетичних уявлень розроблено теорію розчинности водню в металіді Zr—Ni еквіатомового складу. Визначено функціональну залежність вмісту Гідроґену в кристалі від температури та тиску. Обумовлено, що процеси сорбції водню реалізуються при досить малих тисках (порядку 1 атм.) та низьких температурах (порядку кімнатної). Розраховано ізотерми та ізоплети розчинности водню. Встановлено можливість прояву гістерезного ефекту. Показано, що залежність натурального логарифму тиску від оберненої температури для досліджуваного стопу є строго лінійною. Результати теоретичних розрахунків зіставлено з численними експериментальними даними.