УТВОРЕННЯ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ПРИ УДАРНОМУ СТИСНЕННІ СУМІШЕЙ КРЕМНІЮ З РІЗНИМИ СТРУКТУРНИМИ МОДИФІКАЦІЯМИ ВУГЛЕЦЮ

В.Ф.Бритун,
 
О.В.Курдюмов,
  
В.В.Ярош
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2839

Анотація

Досліджено процес взаємодії кремнію з різними структурними модифікаціями вуглецю при ударному стисненні, яке проводили в циліндричних ампулах збереження. Вміст фаз в продуктах ударного стиснення визначали методами рентгенофазового аналізу. Розраховано тиск і температуру процесу. Встановлено, що ступінь взаємодії кремнію з графітом і сажею залежить від складу суміші. Вона має максимум при вмісті кремнію 50%, що пояснюється залежністю ступеню взаємодії від площі контакту реагентів, яка зменшується при коалесценції крапель розплавленого кремнію. У сумішах кремнію з алмазом ступінь взаємодії компонентів знижується при збільшенні вмісту кремнію, що повʼязано із залежністю площі контакту компонентів від їх складу. Досліди з ударного стиснення сумішей алмазу з кремнієм показали можливість рідкофазного спікання алмазних порошків.


АЛМАЗ, ВИСОКИЙ ТИСК, ГРАФІТ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КРЕМНІЙ, САЖА, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ, ЦИЛІНДРИЧНІ АМПУЛИ ЗБЕРЕЖЕННЯ