Конференції

ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Ni–Zr В ОБЛАСТІ 25–60% (ат.) Ni

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2866

Анотація

З метою уточнення будови сплавів Ni–Zr в області 25–60% (ат.) Ni проведено додаткові дослідження із застосуванням методів фізико-хімічного аналізу (металографії, рентгенографії, диференційного термічного та локального рентгеноспектрального аналізів). Показано, що фази на основі сполук Zr2Ni та ZrNi плавляться при температурі, яка приблизно на 100 та 30 ºС нижча від прийнятої раніше. На підставі аналізу літературних даних та власних експериментальних результатів зроблено висновок про відсутність доказів евтектичної взаємодії між фазами ZrNi та Zr2Ni. Вперше знайдено модифікацію еквіатомної фази з кубічною кристалічною структурою.


ДІАГРАМА СТАНУ, КОНГРУЕНТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, НІКЕЛЬ, ПЕРИТЕКТИЧНА РЕАКЦІЯ, ЦИРКОНІЙ