Критична плотність дислокацій в процесі їх перебудови в полігонізаційні стінки

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/2896

Анотація

Показано, що перебудова хаотично розрізнених дислокацій у полігонізаційні стінки відбувається через відсутність симетрії власних напружень дислокацій. В процесі деформації в кристалі з’являються області, де значення напруги поніжені або підвищені в порівнянні з середнім значенням. Початок процесу полігонізації залежить як від напруження тертя гратки, так і від дислокаційної щільності. Перебудова структури починається лише тоді, коли досягаються критичні щільності дислокацій. Повний текст


ЕВОЛЮЦІЯ ДИСЛОКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ, ПОЛІГОНІЗАЦІЯ, ХАОС