Методи одержання вихідних нанокристалічних порошків системи Al2O3—ZrO2 (Y2O3, CeO2)

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2911

Анотація

Виконано огляд методів одержання нанокристалічних порошків системи Al2O3— ZrO2—Y2O3—CeO2: механічних, хімічних та комбінованих. Визначено, що перевагу надають комбінованим методам, які забезпечують синтез нанокристалічних порошків високого ступеня гомогенності. Синтез вихідних нанокристалічних порошків комплексного складу є важливим етапом у мікроструктурному проектуванні ZTAкомпозитів, оскільки властивості вихідних порошків визначають характеристики композитів. ZTA-композити використовують у виробництві матеріалів інструментального, конструкційного та медичного призначення.


AL2O3—ZRO2—Y2O3—CEO2, ZTA, МЕХАНІЧНІ, ХІМІЧНІ ТА КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ, НАНОКРИСТАЛІЧНІ ПОРОШКИ